FANDOM


,,Kadłubek" - Witold Bartnicki (1924-lipiec 2008) - w akcji członek sekcji ,,sygnalizacja", stał na skraju ulicy Bielańskiej, jego sygnał powtórzył ,,Kuba" - Konrad Okolski (11 maja 1923-11 sierpnia 1944) stojący po drugiej stronie ulicy, dowódca sekcji ,,sygnalizacja". Jego fortel polegał na tym, że patrząc w szybę wystawy obserwował ulicę. To jego właśnie widział Orsza.