FANDOM


Tadeusz Mirowski ,,Oracz" (1919-2 czerwca1943), podharcmistrz, kapral podchorąży, szef komórki motorowej warszawskich Grup Szturmowych, współredaktor pisma ,,Bądź gotów", członek Kręgu Starszoharcerskiego ,,Kuźnica", instruktor ,,Wiarusa", poległ 2 czerwca. Jest pochowany na cmentarzu na powązkach pomiędzy Rudym i Alkiem (wspólny grób), a Zośką