FANDOM


Tadeusz Mirowski ,,Oracz" (1919-2 czerwca1943), podharcmistrz, kapral podchorąży, szef komórki motorowej warszawskich Grup Szturmowych, współredaktor pisma ,,Bądź gotów", członek Kręgu Starszoharcerskiego ,,Kuźnica", instruktor ,,Wiarusa", poległ 2 czerwca. Jest pochowany na cmentarzu na powązkach pomiędzy Rudym i Alkiem (wspólny grób), a Zośką

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.