FANDOM


Anoda - Jan Rodowicz (7 marca 1923-7 stycznia 1949), podharcmistrz, porucznik AK, członek ,,Pomarańczarni", w akcji pod Arsenałem dowódca sekcji ,,butelki", uczestnik akcji ,,Wilanów", akcji ,,Pogorzeł", operacji ,,Jula". W Powstaniu Warszawskim zastępca dowódcy plutonu ,,Felek" kompanii ,,Rudy" batalionu ,,Zośka", odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. W 1945 jako jeden z pierwszych odszukał groby żołnierzy z ,,Zośki", kierował ekshumacjami oraz formowaniem kwatery na Powązkach. Równocześnie gromadził dokumenty i materiały, które później przekazał A. Kamińskiemu; posłużyły one jako podstawowy zrąb materiałowy przy pisaniu Zośki i Parasola. Od 1945 studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, później na Architekturze. Aresztowany 24 grudnia 1948, zamordowany 7 stycznia 1949 w budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Koszykowej w Warszawie. Urzędowa informacja brzmiała: ,,Popełnił samobójstwo wyskakując przez okno podczas przeprowadzania ze śledztwa do celi".