FANDOM


Jan Bytnar
RUDY (w pierwszych wydaniach Kamieni zwany fikcyjnie Czarny) - pseudonim Jana Bytnara, harcmistrza, członka podziemnej organizacji Wawer, dowódcy plutonu GS, podporucznika AK. Urodzony dnia 6 maja 1921 roku, zmarł na skutek skatowania przez gestapo dnia 30 marca 1943 roku. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Jego imieniem ,,Rudy" nazwana została kompania GS w batalionie ,,Zośka".