FANDOM


Heniek - Henryk Ostrowski (11 lipca 1919-28 czerwca 1995), harcmistrz, komendant Grup Szturmowych hufca ,,Praga". Aresztowany 19 marca 1943, w jego mieszkaniu znaleziono broń, amunicję i materiały konspiracyjne. Gestapo posiadało o nim wyjątkowo dużo informacji. W czasie zeznań nie zdradził nikogo, mimo ciężkiego pobicia. Skierowanie przez gestapo podejrzeń na Ostrowskiego jako zdrajcę miało na celu załamanie psychiczne Rudego, a przez to wymuszenie zeznań. Obszerniej pisze o tym Stanisław Broniewski w książce Akcja pod Arsenałem... s. 27-30.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.