FANDOM


Aleksander Kamiński - Kamyk
Aleksander Kamiński
, przybrane nazwisko: Aleksander Kędzierski, ps. Dąbrowski, J. Dąbrowski, Fabrykant, Faktor, Juliusz Górecki, Hubert, Kamyk, Kaźmierczak, Bambaju (ur. 28 stycznia 1903 w Warszawie, zm. 15 marca 1978 tamże) – pedagog, wychowawca, twórca metodyki zuchowej, instruktor harcerski, harcmistrz, żołnierz Armii Krajowej oraz jeden z ideowych przywódców Szarych Szeregów. Mąż Janiny Kamińskiej, polskiej archeolog, pedagog i instruktorki Związku Harcerstwa Polskiego, ojciec Ewy Rzetelskiej-Feleszko (profesor językoznawstwa).


Napisane przez niego książkiEdytuj

Antek Cwaniak (1932),

Książka wodza zuchów (1933),

Andrzej Małkowski (1934),

Krąg rady (1935),

Wielka Gra (wydanie I w 1942 na rozkaz KG AK zostało zniszczone jako dekonspirujące metody walki konspiracyjnej, wydania II nie zdążono rozkolportować z powodu wybuchu powstania warszawskiego, wydanie III – Warszawa 1983 [znów konspiracyjne, antydatowane na 1981 - wyd. Niezależne Wydawnictwo Harcerskie], IV w 2000 – ISBN 83-87893-99-4),

Przodownik. Podręcznik dla kierowników oddziałów Zawiszy (wyd. I, cz. 1-2, grudzień 1942, wyd. II w 1943, wyd. III w 1944),

Kamienie na szaniec (10 wydań, I w 1944 i II w 1945, pod pseudonimem Juliusz Górecki) ISBN 83-10-10505-3,

Narodziny dzielności (1947),

Jaćwież (1953) – ceniona przez naukowców synteza dziejów ludu Jaćwingów,

Józef Grzesiak "Czarny" (1980),

Zuchy - The Polisch Wolf Cubs - podręcznik wydany na konferencję Wilczęcą w Gillwel Park.

Zośka i Parasol. Opowieść o niektórych ludziach i niektórych akcjach dwóch batalionów harcerskich, Wydawnictwo Iskry ((wydanie I w 1957) 2011.

Ponadto w swym dorobku pozostawił 239 prac, ponad 300 artykułów i recenzji.